Пролетен семинар на МГД (март, 2017)
Пролетен семинар во организација на Македонско географско друштво (Март, 2017, Скопје)