Второ соопштение-Симпозиум по повод 70 години од постоењето на Македонското географско друштво

По повод 70 години од постоењето, Македонското географско друштво, организира научен симпозиум под наслов „Новите трендови во Географијата“ на 3-4 Октомври во Охрид, Република Македонија. За повеќе детали ве молиме симнете го второто соопштение:

НОЕМВРИ-МЕСЕЦ НА НАУКАТА 2017

Ноември месец на науката - повеќе информацииНОЕМВРИ-МЕСЕЦ НА НАУКАТА


Ивица Милевски - презентација


Есенски семинар 2016НОЕМВРИ - МЕСЕЦ НА НАУКАТА