НОЕМВРИ-МЕСЕЦ НА НАУКАТА 2017

Ноември месец на науката - повеќе информации



НОЕМВРИ-МЕСЕЦ НА НАУКАТА


Ивица Милевски - презентација


Есенски семинар 2016



НОЕМВРИ - МЕСЕЦ НА НАУКАТА