М А К Е Д О Н С К О   Г Е О Г Р А Ф С К О   Д Р У Ш Т В О

Најнови вести

  • Месец на науката-презентации Месец на науката-презентации1 Escape room2 ВО СВЕТОТ НА КАРПИТЕ3 Геопарковите – современ начин на заштита на геонаследството4 Највпечатливите соѕвездија5 ПЕРИОДНИОТ  СИСТЕМ НА  ЕЛЕМЕНТИТЕ
    Posted Dec 10, 2019, 4:40 PM by МГД администратор
  • Трет викенд презентација на наградени Трет викенд презентација на наградени
    Posted Nov 30, 2019, 1:48 PM by МГД администратор
  • Трет викенд-програма и распоред на експерименти Програма на 30 ноември 2019 и распоред на експерименти
    Posted Nov 29, 2019, 7:48 AM by МГД администратор
Showing posts 1 - 3 of 53. View more »