М А К Е Д О Н С К О   Г Е О Г Р А Ф С К О   Д Р У Ш Т В О

Најнови вести

  • Ноември - месец на науката-2018 Соопштение  13.09.2018 Почитувани ученици, наставници и родители, Ве повикуваме и оваа година да се вклучите во манифестацијата за популаризација на природните науки „Ноември - месец на науката“, во организација ...
    Posted Sep 14, 2018, 9:39 AM by МГД администратор
  • Резултати од државниот натпревар по географија 20/04/2018 Резултати-основни училишта-државен натпревар по географија 20/04/2018доколку не ви се отвора pdf документот, отворете ги сликовните фајлови 1 2 3 4(рок за приговори - 20/04 ...
    Posted Apr 20, 2018, 8:36 AM by МГД администратор
  • Државен натпревар по географија - клучеви од тестовите Клуч основно државен натпревар по географија 20/04/2018Клуч средни гимназиски државен натпревар по географија 20/04/2018Клуч сообраќајна географија државен натпревар 20/04/2018Клуч економска географија ...
    Posted Apr 20, 2018, 3:46 AM by МГД администратор
Showing posts 1 - 3 of 26. View more »