М А К Е Д О Н С К О   Г Е О Г Р А Ф С К О   Д Р У Ш Т В О

Најнови вести

  • Соопштение Почитувани,Поради моменталната состојба сите активности поврзани со државните натпревари по географија се одложуваат на неодредено време.За сите можни промени ќе бидете дополнително известени.
    Posted Apr 1, 2020, 7:45 AM by МГД администратор
  • Тест од регионални натпревари 2020 Клуч за Основни училиштаКлуч за Гимназии
    Posted Mar 10, 2020, 5:38 AM by МГД администратор
  • Резултати - Регионален натпревар 2020 Резултати од регионалниот натпревар 2020
    Posted Mar 7, 2020, 8:26 AM by МГД администратор
Showing posts 1 - 3 of 58. View more »