М А К Е Д О Н С К О   Г Е О Г Р А Ф С К О   Д Р У Ш Т В О

Најнови вести

  • Реакција Реакција на Македонско географско друштво во врска со доделување на наставата по предметот Економска географија во средните стручни училишта, како и останатите стручни предмети и одговор од Министерството за образование
    Posted Sep 1, 2020, 12:28 AM by МГД администратор
  • СООПШТЕНИЕ Почитувани професори по географија, Почитувани ученици, И покрај оптимизмот кој беше присутен дека состојбата со пандемијата ќе стивне и ќе може да ги реализираме зацртаните активности на Македонско географско друштво ...
    Posted Jul 21, 2020, 12:56 AM by МГД администратор
  • Соопштение Почитувани,Поради моменталната состојба сите активности поврзани со државните натпревари по географија се одложуваат на неодредено време.За сите можни промени ќе бидете дополнително известени.
    Posted Apr 1, 2020, 7:45 AM by МГД администратор
Showing posts 1 - 3 of 60. View more »