М А К Е Д О Н С К О   Г Е О Г Р А Ф С К О   Д Р У Ш Т В О

Најнови вести

  • Известување за натпреварите по географија 2019 година Известување за натпреварите по географија 2019 година во организација на Македонско географско друштво ЛИНК
    Posted Feb 6, 2019, 10:07 PM by МГД администратор
  • ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАРИ 26.1.2019 - КЛУЧЕВИ ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ПО ГЕОГРАФИЈА, 26. 01. 2019 ГОДИНА ГИМНАЗИСКИ СРЕДНИ УЧИЛИШТА (КЛУЧ)ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАРИ ПО ГЕОГРАФИЈА, 26. 01. 2019 ГОДИНАОСНОВНИ УЧИЛИШТА (КЛУЧ)
    Posted Feb 6, 2019, 10:05 PM by МГД администратор
  • Резултати од општинските натпревари по географија 2019 Резултати од општинските натпревари по географија 2019 линк
    Posted Jan 26, 2019, 10:08 AM by МГД администратор
Showing posts 1 - 3 of 33. View more »