Recent site activity

May 31, 2021, 9:12 PM МГД администратор edited Работилница „Биодиверзитетот и геодиверзитетот на заштитените подрачја“
May 31, 2021, 9:12 PM МГД администратор created Работилница „Биодиверзитетот и геодиверзитетот на заштитените подрачја“
May 10, 2021, 3:11 PM МГД администратор edited Работилница
May 10, 2021, 3:11 PM МГД администратор created Работилница
May 10, 2021, 3:10 PM МГД администратор edited Клучеви од тестови и резултати од државен натпревар
May 10, 2021, 3:10 PM МГД администратор attached 8државни економска струка 5 мај 2021.pdf to Клучеви од тестови и резултати од државен натпревар
May 10, 2021, 3:10 PM МГД администратор attached 7трета година гимназија резултати 10 мај 2021.pdf to Клучеви од тестови и резултати од државен натпревар
May 10, 2021, 3:10 PM МГД администратор attached 6стручни училишта резултати 10 мај 2021.pdf to Клучеви од тестови и резултати од државен натпревар
May 10, 2021, 3:10 PM МГД администратор attached 5прва година гимназија резултати 10 мај 2021.pdf to Клучеви од тестови и резултати од државен натпревар
May 10, 2021, 3:10 PM МГД администратор attached 4втора година гимназија резултати 10 мај 2021.pdf to Клучеви од тестови и резултати од државен натпревар
May 10, 2021, 3:10 PM МГД администратор attached 3ПРВА ГОДИНА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ .pdf to Клучеви од тестови и резултати од државен натпревар
May 10, 2021, 3:10 PM МГД администратор attached 2ВТОРА ГОДИНА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ.pdf to Клучеви од тестови и резултати од државен натпревар
May 10, 2021, 3:10 PM МГД администратор attached 1TРETA ГОДИНА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ.pdf to Клучеви од тестови и резултати од државен натпревар
May 10, 2021, 3:10 PM МГД администратор created Клучеви од тестови и резултати од државен натпревар
May 8, 2021, 2:29 PM МГД администратор deleted Резултати државен натпревар и клучеви 7 мај 2021
May 8, 2021, 2:29 PM МГД администратор deleted attachment ПРВА ГОДИНА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ .pdf from Резултати државен натпревар и клучеви 7 мај 2021
May 8, 2021, 2:29 PM МГД администратор deleted attachment државни економска струка 5 мај 2021.pdf from Резултати државен натпревар и клучеви 7 мај 2021
May 8, 2021, 2:29 PM МГД администратор deleted attachment ВТОРА ГОДИНА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ.pdf from Резултати државен натпревар и клучеви 7 мај 2021
May 8, 2021, 2:29 PM МГД администратор deleted attachment ДРЖАВНИ натпреври резултати 7 мај 2021.xlsx from Резултати државен натпревар и клучеви 7 мај 2021
May 8, 2021, 2:29 PM МГД администратор deleted attachment TРETA ГОДИНА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ.pdf from Резултати државен натпревар и клучеви 7 мај 2021
May 8, 2021, 2:29 PM МГД администратор deleted attachment 04-прва година гимназија.pdf from Резултати државен натпревар и клучеви 7 мај 2021
May 8, 2021, 2:29 PM МГД администратор deleted attachment 01-стручни училишта.pdf from Резултати државен натпревар и клучеви 7 мај 2021
May 8, 2021, 2:17 PM МГД администратор edited Резултати државен натпревар и клучеви 7 мај 2021
May 8, 2021, 2:17 PM МГД администратор edited Резултати државен натпревар и клучеви 7 мај 2021
May 8, 2021, 2:17 PM МГД администратор attached ДРЖАВНИ натпреври резултати 7 мај 2021.xlsx to Резултати државен натпревар 7 мај 2021

older | newer