Вести


Општински натпревари 2018

posted Feb 13, 2018, 4:39 AM by МГД администратор   [ updated Feb 13, 2018, 4:40 AM ]

НАТПРЕВАРИ ПО ГЕОГРАФИЈА - 2018

posted Nov 15, 2017, 4:37 AM by МГД администратор   [ updated Dec 15, 2017, 2:33 AM ]

Почитувани колеги,

Ве молиме отворете го линкот за да ги прочитате информациите за натпреварите по географија, во организација на Македонското Географско Друштво.ТЕРЕНСКИ СЕМИНАР ЗА ПРОФЕСОРИТЕ ПО ГЕОГРАФИЈА ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА МАКЕДОНСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО

posted Oct 16, 2017, 12:59 AM by МГД администратор   [ updated Oct 16, 2017, 1:00 AM ]

На 6 октомври 2017 година од страна на Македонско географско друштво беше организиран теренски семинар за професорите по географија на просторот на Кочанската Котлина. Освен главното предавање од проф. д-р Александар Стојмилов посветено на ДЕМОГРАФСКИОТ И ТЕРИТОРИЈАЛНИОТ РАЗВОЈ НА ГРАДОТ КОЧАНИ, попатно професорот Стојмилов говореше за природно-географските и социо-економските карактеристики на просторот низ кој се одвиваше патувањето, со што беше збогатена едукативната содржина на семинарот.

На просторот на градот Кочани учесниците на семинарот имаа можност да ги посетат етно куќата во градот како дел од проектот Еднакви во културните различности, а во непосредна близина на градот и вештачкото езеро Градче и да уживаат во убавините на околната природа.

Семинарот се одвиваше во пријатна атмосфера и дружење на различни генерации географи.

Во оваа прилика чувствуваме потреба да се заблагодариме на Институтот за географија за обезбедениот превоз за реализација на семинарот.

Голема благодарност до проф. д-р Александар Стојмилов кој со задоволство ја прифати поканата да биде предавач на семинарот.

Воедно голема благодарност до нашите домаќини во Кочани професорите: Драги Рашков, Сашко Стефановски и Елена Крстева, кои ни посакаа добредојде во Кочани.

Благодарност до сите учесници на семинарот кои со своето присуство придонесоа за успешно реализирање на семинарот, со желба семинарите од овој вид да преминат во традиција.


Проф. д-р Билјана Апостоловска Тошевска
Претседател на Македонско географско друштво

Ноември месец на науката, 2017 година

posted Sep 5, 2017, 6:28 AM by МГД администратор   [ updated Sep 5, 2017, 6:28 AM ]

Почитувани колеги и љубители на географијата,

Ве информираме дека во месец Ноември, ќе се одржи настанот „Ноември месец на науката“
За повеќе информации ве молиме отворете го следниот линк 

Резултати од државните натпревари по географија 2017

posted May 5, 2017, 6:34 AM by МГД администратор   [ updated May 12, 2017, 4:52 PM ]

Почитувани наставници и ученици,

Ве молиме посетете ги следните линкови за да пристапите кон резултатите од државните натпревари по географија.
Доколку умате приговор, истиот можете да го поднесете до организаторот, на денот на одржувањето на натпреварите, во период од 15:30 до 16:30 часот (во канцеларијата на Проф. д-р Билјана Апостоловска-Тошевска) на Природно-математичкиот факултет во Скопје.

Средни гимназиски училишта - конечни резултати
 
Средни стручни училишта - конечни резултати

Основи училишта - конечни резултати

Државен натпревар по географија 2017

posted Apr 18, 2017, 10:02 AM by МГД администратор   [ updated Apr 18, 2017, 10:03 AM ]

Државен натпревар по географија 2017 преземи програма

Резултати од регионалниот натпревар по географија во Скопскиот регион

posted Apr 1, 2017, 7:21 PM by МГД администратор   [ updated Apr 1, 2017, 7:21 PM ]

Резултати основни училишта 2017    преземи

Резултати средно стручно образование 2017    преземи

Резултати гимназиско образование 2017    преземи

Пролетен семинар - презентации

posted Mar 21, 2017, 5:59 AM by МГД администратор   [ updated Mar 21, 2017, 5:59 AM ]


Географијата и нејзината улога и значение во образованието и армијата - преземи
д-р Александар Петровски, Катедра за воени науки и вештини 
Воена академија “Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје

Пролетен семинар 2017

posted Mar 7, 2017, 1:05 AM by МГД администратор   [ updated Mar 7, 2017, 1:08 AM ]

Почитувани колеги географија

Македонското географско друштво на 18 Март 2017 со почеток во 10 часот го организира пролетниот семинар за наставниците.
За преземање на програмата кликнете на следниот линк Програма Пролетен семинар 2017

Aктивности на Македонско географско друштво поврзани со IYGU во 2016 година

posted Jan 20, 2017, 1:00 AM by МГД администратор   [ updated Jan 20, 2017, 1:15 AM ]

Aктивности на Македонско географско друштво поврзани со IYGU во 2016 година

Годишен извештај за активностите на Македонско географско друштво поврзани со IYGU Извештај Македонски | Report English

СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово - Флаер Презентација
ОУ- Стојан Бурчевски-Буридан - Презентација

1-10 of 20