Вести


Резултати од државниот натпревар по географија 20/04/2018

posted Apr 20, 2018, 6:22 AM by МГД администратор   [ updated Apr 20, 2018, 8:36 AM ]


доколку не ви се отвора pdf документот, отворете ги сликовните фајлови 1 2 3 4
(рок за приговори - 20/04/2018 до 17:30 часот, во канцеларијата на Претседателот на МГД)

Резултати-средни стручни училишта-државен натпревар по географија 20/04/2018 
(рок за приговори - 20/04/2018 до 17:00 часот, во канцеларијата на Претседателот на МГД)

Резултати-средни гимназиски училишта-државен натпревар по географија 20/04/2018 
(рок за приговори - 20/04/2018 до 16:30 часот, во канцеларијата на Претседателот на МГД)

РЕЗУЛТАТИ ОД РЕГИОНАЛНИОТ НАТПРЕВАР ПО ГЕОГРАФИЈА 2018- СКОПСКИ РЕГИОН

posted Mar 17, 2018, 10:09 AM by МГД администратор   [ updated Mar 17, 2018, 10:10 AM ]

1-ОСНОВНИ УЧИЛИШТА - РЕЗУЛТАТИ ОД РЕГИОНАЛНИОТ НАТПРЕВАР ПО ГЕОГРАФИЈА 2018- СКОПСКИ РЕГИОН
2-СРЕДНИ УЧИЛИШТА - ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ - РЕЗУЛТАТИ ОД РЕГИОНАЛНИОТ НАТПРЕВАР ПО ГЕОГРАФИЈА 2018- СКОПСКИ РЕГИОН
3-СРЕДНИ СТРУЧНИ УЧИЛИШТА-РЕЗУЛТАТИ ОД РЕГИОНАЛНИОТ НАТПРЕВАР ПО ГЕОГРАФИЈА 2018- СКОПСКИ РЕГИОН

Еднодневен семинар

posted Mar 9, 2018, 5:46 AM by МГД администратор   [ updated Mar 9, 2018, 5:46 AM ]

Почитувани колеги,

Македонско Географско Друштво на 21.3.2018 година, организира еднодневен семинар за професорите по географија во основните и средните училишта во Република Македонија.
За повеќе детали, посетете го следниот линк.

НАТПРЕВАРИ ПО ГЕОГРАФИЈА - 2018

posted Nov 15, 2017, 4:37 AM by МГД администратор   [ updated Dec 15, 2017, 2:33 AM ]

Почитувани колеги,

Ве молиме отворете го линкот за да ги прочитате информациите за натпреварите по географија, во организација на Македонското Географско Друштво.ТЕРЕНСКИ СЕМИНАР ЗА ПРОФЕСОРИТЕ ПО ГЕОГРАФИЈА ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА МАКЕДОНСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО

posted Oct 16, 2017, 12:59 AM by МГД администратор   [ updated Oct 16, 2017, 1:00 AM ]

На 6 октомври 2017 година од страна на Македонско географско друштво беше организиран теренски семинар за професорите по географија на просторот на Кочанската Котлина. Освен главното предавање од проф. д-р Александар Стојмилов посветено на ДЕМОГРАФСКИОТ И ТЕРИТОРИЈАЛНИОТ РАЗВОЈ НА ГРАДОТ КОЧАНИ, попатно професорот Стојмилов говореше за природно-географските и социо-економските карактеристики на просторот низ кој се одвиваше патувањето, со што беше збогатена едукативната содржина на семинарот.

На просторот на градот Кочани учесниците на семинарот имаа можност да ги посетат етно куќата во градот како дел од проектот Еднакви во културните различности, а во непосредна близина на градот и вештачкото езеро Градче и да уживаат во убавините на околната природа.

Семинарот се одвиваше во пријатна атмосфера и дружење на различни генерации географи.

Во оваа прилика чувствуваме потреба да се заблагодариме на Институтот за географија за обезбедениот превоз за реализација на семинарот.

Голема благодарност до проф. д-р Александар Стојмилов кој со задоволство ја прифати поканата да биде предавач на семинарот.

Воедно голема благодарност до нашите домаќини во Кочани професорите: Драги Рашков, Сашко Стефановски и Елена Крстева, кои ни посакаа добредојде во Кочани.

Благодарност до сите учесници на семинарот кои со своето присуство придонесоа за успешно реализирање на семинарот, со желба семинарите од овој вид да преминат во традиција.


Проф. д-р Билјана Апостоловска Тошевска
Претседател на Македонско географско друштво

Ноември месец на науката, 2017 година

posted Sep 5, 2017, 6:28 AM by МГД администратор   [ updated Sep 5, 2017, 6:28 AM ]

Почитувани колеги и љубители на географијата,

Ве информираме дека во месец Ноември, ќе се одржи настанот „Ноември месец на науката“
За повеќе информации ве молиме отворете го следниот линк 

Резултати од државните натпревари по географија 2017

posted May 5, 2017, 6:34 AM by МГД администратор   [ updated May 12, 2017, 4:52 PM ]

Почитувани наставници и ученици,

Ве молиме посетете ги следните линкови за да пристапите кон резултатите од државните натпревари по географија.
Доколку умате приговор, истиот можете да го поднесете до организаторот, на денот на одржувањето на натпреварите, во период од 15:30 до 16:30 часот (во канцеларијата на Проф. д-р Билјана Апостоловска-Тошевска) на Природно-математичкиот факултет во Скопје.

Средни гимназиски училишта - конечни резултати
 
Средни стручни училишта - конечни резултати

Основи училишта - конечни резултати

1-10 of 25