News/Вести


Работилница „Биодиверзитетот и геодиверзитетот на заштитените подрачја“

posted May 31, 2021, 9:12 PM by МГД администратор   [ updated May 31, 2021, 9:12 PM ]

Работилница „Биодиверзитетот и геодиверзитетот на заштитените подрачја“ во организација на Македонско еколошко друштво, Македонско географско друштво и Македонско биолошко друштво. 

СИСТЕМ НАЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА-М-р Робертина Брајаноска

СПОМЕНИК НАПРИРОДАТА „СЛАТИНСКИ ИЗВОР“-д-р Билјана Гичевски, м-р Александар Стојанов

ЗНАЧАЈНИГЕОВРЕДНОСТИ НА ОСОГОВСКИТЕ ПЛАНИНИ-Проф. д-р Ивица Милевски

ГЕОДИВЕРЗИТЕТОТВО НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК ПЕЛИСТЕР-Проф. д-р Драган Колчаковски, Ас. м-р Анита Тодорова

Работилница

posted May 10, 2021, 3:11 PM by МГД администратор   [ updated May 10, 2021, 3:11 PM ]

Во подготовка е работилница како резултат на заедничка соработка помеѓу МЕД, МГД и МБД.
Вашето учество може да го најавите на следниот линк.

Резултати од Регионалниот натпревар по географија-Скопски регион

posted Apr 19, 2021, 9:27 AM by МГД администратор   [ updated Apr 19, 2021, 9:27 AM ]

Резултати од Регионалниот натпревар по географија-Скопски регион од 17 април 2021

Резултати од општинските натпревари од останатите региони

posted Mar 27, 2021, 2:15 PM by МГД администратор   [ updated Mar 27, 2021, 2:16 PM ]

Резултати од општинските натпревари од останатите региони

Резултати од Скопскиот регион

posted Mar 20, 2021, 4:38 PM by МГД администратор   [ updated Mar 20, 2021, 4:38 PM ]

Резултати од Скопскиот регион 

1-10 of 75