Вести


Ноември месец на науката

posted Sep 17, 2019, 11:16 PM by МГД администратор   [ updated Sep 24, 2019, 3:43 AM ]

Соопштение 
18.09.2019

Почитувани ученици, наставници и родители,

Ве повикуваме и оваа година да се вклучите во манифестацијата за популаризација на природните науки „Ноември - месец на науката“, во организација на Македонското географско друштво (МГД), Македонското биолошко друштво (МБД), Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија (СХТМ), Друштвото на физичарите на Република Македонија (ДФРМ), Сојузот на математичари на Македонија (СММ), Македонското астрономско друштво (МАД), Скопското астроном­ско друштво (САД), Македонското еколошко друштво (МЕД), Истражувачкото друштво на студенти географи „Природник“ (ИДСГ – Природник), Истражувачкото друштво на студенти биолози (ИДСБ), и Природно-математичкиот факултет (ПМФ). 

 

Настанот е наменет за учениците од основните и средните училишта и наставниците по природни науки, биологија, хемија, географија и математика. Оваа година настанот ќе се одржува на Природно-математичкиот факултет во Скопје во текот на три дена во ноември 2019 година и тоа:

·       16. ноември за ученици од I-VI одделение

·       23. ноември за ученици од VII-IX одделение и

·       30. ноември за ученици од I-IV година

и ќе вклучува повеќе настани:

- научно-популарни предавања,

- натпревар во експеримент/изработка/ симулација/модел од ученик (во понатамошниот текст – експерименти),

- презентации на искуства од наставници,

- работилници,

- посета на лаборатории на ПМФ и

- други активности. 

 

*Делот од настанот „Ноември - месец на науката“ од областа на физика за
учениците од основните и средните училишта ќе се одржи во рамките на 42. Школа
на млади физичари за која дополнителни информации за организација и пријавување наскоро ќе има на http://dfrm.org 

 

За учество на настанот секој ученик и секој ментор/наставник треба да се пријави најдоцна до 18 октомври (петок) 2019 година со пополнување на електронска пријава на: www.mgd.mk (во полето НОЕМВРИ-МЕСЕЦ НА НАУКАТА).

 

Пријавувањето ќе започне од 25. септември (среда).

 

  • Објаснување за  експериментите


Еден експеримент се изведува од еден ученик.  

Во формуларите, покрај учениците се пријавуваат и менторите со пополнување:

пријава за експерименти 16. ноември за ученици од I-VI одделение 

пријава за експерименти 23. ноември за ученици од VII-IX одделение 

пријава за експерименти  30. ноември за ученици од I-IV година 

 

Еден ментор може да пријави најмногу 3 експерименти по категорија.

Наставниците (освен како ментори) може да учествуваат со презентација со пополнување на соодветниот формулар за презентацијата даден погоре во текстот при што со една презентација се пријавува еден наставник.

 Пополнувањето на образец со опис на експериментите (на учениците) или презентацијата (на наставниците) кој може да го најдете на www.mgd.mk (во полето НОЕМВРИ-МЕСЕЦ НА НАУКАТА) треба да се испрати на e-mail: mesec.na.nauka@gmail.com  најдоцна

 

-       до 18. октомври (за основно - I - VI одд.) 

-       до 25 октомври (за основно - VII, VIII и IX одд.) и

-       до 31. октомври (за средно).

Секој поднесен опис на експеримент ќе биде рецензиран од стручна рецензентска комисија. Само позитивно оценетите експерименти ќе бидат прикажани на настанот

За дополнителни информации испратете порака на mesec.na.nauka@gmail.com

Котизацијата за учество на настанот треба да се уплати најдоцна до 31.октомври 2019 година (петок) (пример уплатница е дадена на www.mgd.mk во полето НОЕМВРИ-МЕСЕЦ НА НАУКАТА) (за групна уплата да се достави список на дадениот e-mail) и изнесува:

·            за ученик – 300 денари и вклучува учество на еден ученик со еден експеримент.  Ученик има право да се пријави на настанот без експеримент и да учествува во другите активности.

·            за наставник – 300 денари. Менторот има право да се пријави на настанот како набљудувач/слушател и да учествува во другите активности.         

Секој ученик и секој наставник кој ќе учествува на „Ноември - месец на науката“ ќе добие сертификат за учество на настанот (за изведување експеримент, учество во работилница или како набљудувач/слушател), а ќе бидат доделени дипломи и награди на најдобрите учесници на натпреварот во експериментите од одредена област, како и на нивните ментори. 

Секој ученик и секој наставник кој ќе учествува на „Ноември - месец на науката“ ќе добие сертификат за учество на настанот, а ќе бидат доделени дипломи и награди на најдобрите учесници на натпреварот во експериментите од одредена област, како и на нивните ментори. 

ЗАЕДНО ДА УЧЕСТВУВАМЕ ВО АФИРМАЦИЈА НА НАШИТЕ НАУКИ!

Со почит,

Проф. д-р Билјана Апостоловска-Тошевска, претседател на МГД 
Проф. д-р Сузана Диневска-Ќовкаровска, претседател на МБД
Проф. д-р Зоран Здравковски, претседател на СХТМ
Доц. д-р Ламбе Барандоски, претседател на ДФРМ
Проф. д-р Ѓорѓи Маркоски , претседател на СММ
Проф. д-р Олгица Кузмановска, претседател на МАД
Мартин Стојановски, претседател на САД
Проф. д-р Славчо Христовски, претседател на МЕД

Александар Стојановски, претседател на ИДСГ Природник
Алексеј Ановски, претседател на ИДСБ 

Проф. д-р Ицко Ѓоргоски, декан на ПМФ

ОПИС НА ЕКСПЕРИМЕНТ |  УПЛАТНИЦА

Второ соопштение-Симпозиум по повод 70 години од постоењето на Македонското географско друштво

posted Apr 24, 2019, 2:13 PM by МГД администратор   [ updated Apr 24, 2019, 2:13 PM ]

Второ соопштение-Симпозиум по повод 70 години од постоењето на Македонското географско друштво

По повод 70 години од постоењето, Македонското географско друштво, организира научен симпозиум под наслов „Новите трендови во Географијата“ на 3-4 Октомври во Охрид, Република Македонија. За повеќе детали ве молиме симнете го второто соопштение:


Конечни резултати од одржаниот државен натпревар по географија 2019

posted Apr 19, 2019, 9:19 AM by МГД администратор   [ updated Apr 20, 2019, 1:58 AM ]

Почитувани ученици, наставници и родители

По разгледувањето на пристигнатите приговори, ви ги објавуваме конечните резултати од одржаниот државен натпревар по географија.

Држaвни натпревари по географија 19.4.2019-клучеви од тестовите

posted Apr 19, 2019, 5:16 AM by МГД администратор   [ updated Apr 20, 2019, 12:34 AM ]

Државни натпревари по географија 19.4.2019-клучеви од тестовите

Основни училишта    линк  

Средни гимназиски училишта линк-1  линк-2  линк-3  линк-4
Средни стручни училишта, економска, правна и трговска струка линк 1   линк 2
Средни училишта-сообраќајна струка линк-1  линк-2
Средно стручно образование-туристичка насока линк-1  линк-2Известување за членство и котизација

posted Mar 6, 2019, 8:56 AM by МГД администратор   [ updated Mar 6, 2019, 8:56 AM ]

Регионални натпревари по географија

posted Mar 3, 2019, 8:50 AM by МГД администратор   [ updated Mar 3, 2019, 8:51 AM ]

Регионални натпревари по географија (основни и средни) линк

Известување за натпреварите по географија 2019 година

posted Feb 6, 2019, 10:06 PM by МГД администратор   [ updated Feb 6, 2019, 10:07 PM ]

Известување за натпреварите по географија 2019 година во организација на Македонско географско друштво ЛИНК

ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАРИ 26.1.2019 - КЛУЧЕВИ

posted Feb 6, 2019, 10:04 PM by МГД администратор   [ updated Feb 6, 2019, 10:05 PM ]

ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ПО ГЕОГРАФИЈА, 26. 01. 2019 ГОДИНА 

ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАРИ ПО ГЕОГРАФИЈА, 26. 01. 2019 ГОДИНА


1-10 of 41