News/Вести


Резултати од општинските натпревари од останатите региони

posted Mar 27, 2021, 2:15 PM by МГД администратор   [ updated Mar 27, 2021, 2:16 PM ]

Резултати од општинските натпревари од останатите региони

Резултати од Скопскиот регион

posted Mar 20, 2021, 4:38 PM by МГД администратор   [ updated Mar 20, 2021, 4:38 PM ]

Резултати од Скопскиот регион 

Работилница во организација на Македонско географско друштво

posted Feb 11, 2021, 12:07 PM by МГД администратор   [ updated Feb 11, 2021, 12:07 PM ]

Работилница во организација на Македонско географско друштво на тема: Заштитата на геодиверзитетот во Северна Македонија

предавачи:  

д-р Ивица Милевски, редовен професор на Институтот за географија на ПМФ, при УКИМ, Скопје
Геопаркот како современа форма на заштита на геонаследство

Васил Анастасовски, поранешен раководител на Секторот за заштита на природата при МЖСПП
Заштита на природното наследство со Просторниот план на Р Македонија 2020-2022

д-р Билјана Гичевски, наставник по географија во ООУ Христијан Тодоровски Карпош, Скопје
Значење на пештерите како дел од геодиверзитетот и нивна заштита


Работилницата ќе се одржи на 26 фебруари (петок) 2021 година од 14 до 16 часот на Microsoft Teams. 
Пријавувањето за следење на настанот може да го направите од 13 до 20 фебруари 2021 единствено на следниот линк 

Настанот е наменет за членови на Македонско географско друштво (повеќе информации за условите за членување во МГД може да најдете на  http://www.mgd.mk/clenstvo)

Секој слушател на семинарот добива сертификат за учество во работилница. 

Натпревари по географија за средни училишта 2021 година

posted Feb 11, 2021, 11:59 AM by МГД администратор   [ updated Feb 11, 2021, 12:05 PM ]

За информации за натпреварите по географија за средните училишта во  2021 година преземете ги прикачените документи  1  2

Пријавувањето за учество на општински натпревари може да го направите во периодот од 15 до 28 фебруари 2021 година

Реакција

posted Sep 1, 2020, 12:28 AM by МГД администратор   [ updated Sep 1, 2020, 12:28 AM ]

Реакција на Македонско географско друштво во врска со доделување на наставата по предметот Економска географија во средните стручни училишта, како и останатите стручни предмети и одговор од Министерството за образование

1-10 of 69