News/Вести‎ > ‎

Aктивности на Македонско географско друштво поврзани со IYGU во 2016 година

posted Jan 20, 2017, 1:00 AM by МГД администратор   [ updated Jan 20, 2017, 1:15 AM ]

Aктивности на Македонско географско друштво поврзани со IYGU во 2016 година

Годишен извештај за активностите на Македонско географско друштво поврзани со IYGU Извештај Македонски | Report English

СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово - Флаер Презентација
ОУ- Стојан Бурчевски-Буридан - Презентација