News/Вести‎ > ‎

Држaвни натпревари по географија 19.4.2019-клучеви од тестовите

posted Apr 19, 2019, 5:16 AM by МГД администратор   [ updated Apr 20, 2019, 12:34 AM ]
Државни натпревари по географија 19.4.2019-клучеви од тестовите

Основни училишта    линк  

Средни гимназиски училишта линк-1  линк-2  линк-3  линк-4
Средни стручни училишта, економска, правна и трговска струка линк 1   линк 2
Средни училишта-сообраќајна струка линк-1  линк-2
Средно стручно образование-туристичка насока линк-1  линк-2