News/Вести‎ > ‎

Пролетен семинар - презентации

posted Mar 21, 2017, 5:59 AM by МГД администратор   [ updated Mar 21, 2017, 5:59 AM ]

Географијата и нејзината улога и значение во образованието и армијата - преземи
д-р Александар Петровски, Катедра за воени науки и вештини 
Воена академија “Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје