News/Вести‎ > ‎

Работилница „Биодиверзитетот и геодиверзитетот на заштитените подрачја“

posted May 31, 2021, 9:12 PM by МГД администратор   [ updated May 31, 2021, 9:12 PM ]
Работилница „Биодиверзитетот и геодиверзитетот на заштитените подрачја“ во организација на Македонско еколошко друштво, Македонско географско друштво и Македонско биолошко друштво. 

СИСТЕМ НАЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА-М-р Робертина Брајаноска

СПОМЕНИК НАПРИРОДАТА „СЛАТИНСКИ ИЗВОР“-д-р Билјана Гичевски, м-р Александар Стојанов

ЗНАЧАЈНИГЕОВРЕДНОСТИ НА ОСОГОВСКИТЕ ПЛАНИНИ-Проф. д-р Ивица Милевски

ГЕОДИВЕРЗИТЕТОТВО НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК ПЕЛИСТЕР-Проф. д-р Драган Колчаковски, Ас. м-р Анита Тодорова