News/Вести‎ > ‎

Резултати од државниот натпревар по географија 20/04/2018

posted Apr 20, 2018, 6:22 AM by МГД администратор   [ updated Apr 20, 2018, 8:36 AM ]

доколку не ви се отвора pdf документот, отворете ги сликовните фајлови 1 2 3 4
(рок за приговори - 20/04/2018 до 17:30 часот, во канцеларијата на Претседателот на МГД)

Резултати-средни стручни училишта-државен натпревар по географија 20/04/2018 
(рок за приговори - 20/04/2018 до 17:00 часот, во канцеларијата на Претседателот на МГД)

Резултати-средни гимназиски училишта-државен натпревар по географија 20/04/2018 
(рок за приговори - 20/04/2018 до 16:30 часот, во канцеларијата на Претседателот на МГД)