News/Вести‎ > ‎

Реакција

posted Sep 1, 2020, 12:28 AM by МГД администратор   [ updated Sep 1, 2020, 12:28 AM ]
Реакција на Македонско географско друштво во врска со доделување на наставата по предметот Економска географија во средните стручни училишта, како и останатите стручни предмети и одговор од Министерството за образование
ą
МГД администратор,
Sep 1, 2020, 12:28 AM
ą
МГД администратор,
Sep 1, 2020, 12:28 AM
ą
МГД администратор,
Sep 1, 2020, 12:28 AM