ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИ И БЛАГОДАРНИЦИ ОД ГРАД СКОПЈЕ ЗА НАЈДОБРИТЕ ГЕОГРАФИ

Post date: Jun 28, 2016 1:18:5 PM

ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИ И БЛАГОДАРНИЦИ ОД ГРАД СКОПЈЕ ЗА НАЈДОБРИТЕ ГЕОГРАФИ НА РЕГИОНАЛНИОТ НАТПРЕВАР ПО ГЕОГРАФИЈА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО СКОПСКИОТ РЕГИОН

Согласно обврските од потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу Град Скопје и Македонско географско друштво, на 27. 06. 2016 година во просториите на град Скопје се одржа свечена манифестација на која им беа доделени награди на учениците средношколци кои постигнале највисок резултат на Скопските регионални натпревари по географија. Наградени се и нивните ментори и тоа:

Категорија средни гимназиски училишта

1 место Драгана Коцевска Петта Приватна гимназија ментор проф. Пане Перуновски

2 место Ангела Здравковска Петта Приватна гимназија ментор проф. Пане Перуновски

3 место Ангела Стојковска СУГС „Никола Карев“ ментор проф. Лилјана Војнеска

Категорија средни стручни училишта

1 место Даниел Колевски СУГС „Владо Тасевски“ ментор. проф. Борис Василевски

2 место Александар Николовски СУГС „Владо Тасевски“ ментор. проф. Борис Василевски

3 место Златко Велиновски СУГС „Владо Тасевски“ ментор. проф. Борис Василевски

Покрај наградените ученици од различни наставни предмети, беа доделени благодарници на 12 акредитирани здруженија за организирање на натпревари и тоа:

1. Македонско географско друштво

2. Здружение на наставници по стручни предмети и раководни кадри од електротехничките, машинските и сообраќајните училишта од Република Македонија

3. Здружение на информатичари на Македонија

4. Друштво на биолози на Република Македонија

5. Асоцијација на наставници по англиски јазик на Република Македонија

6. Здружение на класични филолози „Антика“

7. Сојуз на друштва за македонски јазик и литература на Република Македонија

8. Здружение на професори по француски јазик на Република Македонија

9. Друштво на физичарите на Република Македонија

10. Здружение на наставници по германски јазик и книжевност на Република Македонија

11. Сојуз на математичари на Република Македонија

12. Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија

Исто така Градот Скопје обезбеди финансиска поддршка и на средните училишта - домаќини на регионалните натпревари во Скопски регион.

Македонското географско друштво им честита на наградените и повикува на уште поголема масовност на следните натпреварите по географија за средните училишта кои повеќе од три децении се дел од неговата програма за работа.

Традицијата од над 66 години постоење, организирани 36 натпревари по географија зад себе се доволен доказ за сериозните залагања и активности на Македонското географско друштво на полето на географијата. Секако предизвикот да се биде сé подобар е наша водилка.

Ве очекуваме на следните натпревари по географија.