Предавања од семинарот за наставници

Post date: Dec 18, 2018 6:56:41 PM

Почитувани колеги,

Ви благодариме што земавте учество на семинарот наменет за наставниците по географија во основните и средните училишта.

На следните линкови може да ги преземете предавањата на Проф. д-р Александар Стојмилов (редевен професор во пензија) и Проф. д-р Верица Јанеска.

  1. Функционална географија .нова географска дисциплина-Проф. д-р Александар Стојмилов, редовен професор во пензија

  2. Особености на современите меѓународни миграци–Теоретски аспекти и трендови од Проф. д-р Верица Јанеска

  3. Географски аспекти на урбанизацијата и влијанието врз трансформација на градските населби и региони-Проф. д-р Михаило Зиков,редовен професор во пензија