Пролетен семинар - презентации

Post date: Mar 21, 2017 12:59:14 PM

Географијата и нејзината улога и значение во образованието и армијата - преземи

д-р Александар Петровски, Катедра за воени науки и вештини

Воена академија “Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје