Работилница

Post date: May 10, 2021 10:11:45 PM

Во подготовка е работилница како резултат на заедничка соработка помеѓу МЕД, МГД и МБД.

Вашето учество може да го најавите на следниот линк.

https://mes.org.mk/blog/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b7/