Работилница во организација на Македонско географско друштво

Post date: Feb 11, 2021 8:7:2 PM

Работилница во организација на Македонско географско друштво на тема: Заштитата на геодиверзитетот во Северна Македонија

предавачи:

д-р Ивица Милевски, редовен професор на Институтот за географија на ПМФ, при УКИМ, Скопје

Геопаркот како современа форма на заштита на геонаследство

Васил Анастасовски, поранешен раководител на Секторот за заштита на природата при МЖСПП

Заштита на природното наследство со Просторниот план на Р Македонија 2020-2022

д-р Билјана Гичевски, наставник по географија во ООУ Христијан Тодоровски Карпош, Скопје

Значење на пештерите како дел од геодиверзитетот и нивна заштита

Работилницата ќе се одржи на 26 фебруари (петок) 2021 година од 14 до 16 часот на Microsoft Teams.

Пријавувањето за следење на настанот може да го направите од 13 до 20 фебруари 2021 единствено на следниот линк

пријава за учество на работилница на 26.02.2021 година

Настанот е наменет за членови на Македонско географско друштво (повеќе информации за условите за членување во МГД може да најдете на http://www.mgd.mk/clenstvo)

Секој слушател на семинарот добива сертификат за учество во работилница.