Реакција

Post date: Sep 01, 2020 7:28:4 AM

Реакција на Македонско географско друштво во врска со доделување на наставата по предметот Економска географија во средните стручни училишта, како и останатите стручни предмети и одговор од Министерството за образование