Резултати од државниот натпревар по географија 20/04/2018

Post date: Apr 20, 2018 1:22:36 PM

Резултати-основни училишта-државен натпревар по географија 20/04/2018

доколку не ви се отвора pdf документот, отворете ги сликовните фајлови 1 2 3 4

(рок за приговори - 20/04/2018 до 17:30 часот, во канцеларијата на Претседателот на МГД)

Резултати-средни стручни училишта-државен натпревар по географија 20/04/2018

(рок за приговори - 20/04/2018 до 17:00 часот, во канцеларијата на Претседателот на МГД)

Резултати-средни гимназиски училишта-државен натпревар по географија 20/04/2018

(рок за приговори - 20/04/2018 до 16:30 часот, во канцеларијата на Претседателот на МГД)