Резултати од државните натпревари по географија 2017

Post date: May 05, 2017 1:34:44 PM

Почитувани наставници и ученици,

Ве молиме посетете ги следните линкови за да пристапите кон резултатите од државните натпревари по географија.

Доколку умате приговор, истиот можете да го поднесете до организаторот, на денот на одржувањето на натпреварите, во период од 15:30 до 16:30 часот (во канцеларијата на Проф. д-р Билјана Апостоловска-Тошевска) на Природно-математичкиот факултет во Скопје.

Средни гимназиски училишта - конечни резултати

Средни стручни училишта - конечни резултати

Основи училишта - конечни резултати