Симпозиум по повод 70 години од постоењето на Македонското географско друштво

Post date: Jan 19, 2019 5:12:22 PM

По повод 70 години од постоењето, Македонското географско друштво, организира научен симпозиум под наслов „Новите трендови во Географијата“ на 3-4 Октомври во Охрид, Република Македонија. За повеќе детали ве молиме симнете го првото соопштение:

Првото соопштение

First announcement