Aктивности на Македонско географско друштво поврзани со IYGU во 2016 година

Post date: Jan 20, 2017 9:0:57 AM

Aктивности на Македонско географско друштво поврзани со IYGU во 2016 година

Годишен извештај за активностите на Македонско географско друштво поврзани со IYGU Извештај Македонски | Report English

СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово - Флаер Презентација

ОУ- Стојан Бурчевски-Буридан - Презентација