Gallery/Галерија

Пролетен семинар во организација на Македонско географско друштво (Март, 2017, Скопје)