News/Вести

КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ДРЖАВНИ НАТПРЕВАРИ 2023 Г.

ГИМНАЗИЈА ПРВА ГОДИНА

ГИМНАЗИЈА ВТОРА ГОДИНА

ГИМНАЗИЈА ТРЕТА ГОДИНА

СРЕДНО СТРУЧНО ПРВА ГОДИНА

СРЕДНО СТРУЧНО ВТОРА ГОДИНА


ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ДРЖАВНИ НАТПРЕВАРИ

ГИМНАЗИЈА ПРВА ГОДИНА

ГИМНАЗИЈА ВТОРА ГОДИНА

ГИМНАЗИЈА ТРЕТА ГОДИНА

СРЕДНО СТРУЧНО ПРВА ГОДИНА

СРЕДНО СТРУЧНО ВТОРА ГОДИНА


КЛУЧЕВИ ОД ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР

ГИМНАЗИЈА ПРВА ГОДИНА

ГИМНАЗИЈА ПРВА ГОДИНА (АЛБАНСКИ)

ГИМНАЗИЈА ВТОРА ГОДИНА

ГИМНАЗИЈА ВТОРА ГОДИНА (АЛБАНСКИ)

ГИМНАЗИЈА ТРЕТА ГОДИНА

СРЕДНО СТРУЧНО (ЕКОНОМСКО) ПРВА ГОДИНА

СРЕДНО СТРУЧНО (УГОСТИТЕЛСКО) ВТОРА ГОДИНА


Почитувани,

Ве известуваме дека државниот натпревар по географија ќе се одржи во сабота, 13.05.2023 година, со почеток во 10 часот.

Учениците треба да бидат пред горната зграда на ПМФ, најдоцна во 9 часот.

Македонско гегорафско друштво


Почитувани професори по географија,

Согласно програмата за работа на Македонско географско друштво, во 2023 година ќе се реализираат натпреварите по географија за средните училишта.

Повелете информации за датумот на реализација, содржините, начинот на реализација, условите за учество.

Пријавувањето на учениците за натпреварот може да го направите на следниот линк 

Најдоцна до 31 декември 2022 година.


1. Датум за натпревари по географија, 2023

- општински натпревар 28 јануари 2023 (сабота)

- регионален натпревар: 24 март 2023 (петок)

- државен натпревар: 13 мај 2023 (сабота)


2. Содржини по натпревар

Средно гимназиско образование: содржините по географија за прва година гимназиско образование

- општински натпревар: заклучно со содржините за биосфера

- регионален натпревар: содржините до стопанство

- државен натпревар: цел материјал

Средно гимназиско образование: содржините по географија за втора година гимназиско образование

- општински натпревар: заклучно со содржините за биогеографски карактеристики

- регионален натпревар: содржините до стопанско-географски карактеристики

- државен натпревар: цел материјал

Средно гимназиско образование: содржините по географија за трета година гимназиско образование

- општински натпревар: заклучно со антропогени одлики

- регионален натпревар: заклучно со материјалот за економски одлики

- државен натпревар: цел материјал

Средно стручни училишта од соодветниот учебник, кој се користи во наставата.


3. Начина на реализацаија

Натпреварите ќе се реализираат со физичко присуство.


4. Услови за учество

Членство и котизација

Ве замолуваме како ментори да го регулирате Вашето членство во Македонско географско друштво за следната 2023 година. Сите информации за уплата на членство може да најдете на страната на Македонско географско друштво www.mgd.mk

Македонско географско друштво

Комерцијална Банка а.д. Скопје

Жиро сметка 300000001242218

Цел на дознака: членарина за 2023 година (да се потенцира и типот на членарина пр. Тип 1, Тип 2 или Тип 3)


Секој ученик како учесник на регионалниот и државниот натпревар треба да ја регулира својата котизација:

За регионален 200 денари и за државен натпревар износ од 300 денари. За учество на општинските натпревари не е потребна котизација.

Македонско географско друштво

Комерцијална Банка а.д. Скопје

Жиро сметка 300000001242218


Цел на дознака: котизација за (регионален или државен натпревар) и име и презиме на ученик


Со почит,
Доц. д-р Христина Димеска Трајкова
Претседател на Македонско географско друштво

___________________________________________________________________________________

ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА МАКЕДОНСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО

Почитувани членови на Македонско географско друштво,

На 18. 11. 2022 година (петок) во просториите на Природно-математичкиот факултет со почеток во 10 часот ќе се одржи годишното собрание на Македонско географско друштво со следниот

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

1.      Избор на работни тела на собранието

2.      Избор на ново раководство на Друштвото

3.      Измени во Статутот на Македонско географско друштво

4.        Формирање на Организационен одбор за одржување
    Свечена академија по повод
    Развојот на македонската географска мисла
    и 100 години организирано географско образование во Македонија

5.      Разно

МАКЕДОНСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Проф. д-р Билјана Апостоловска Тошевска

Годишно собрание линк

Работилница - May 10, 2021 10:11:45 PM

Пролетен вебинар - Apr 23, 2021 7:6:51 AM

НОВО - Dec 01, 2020 10:13:13 AM

Реакција - Sep 01, 2020 7:28:4 AM

СООПШТЕНИЕ - Jul 21, 2020 7:55:58 AM

Соопштение - Apr 01, 2020 2:44:9 PM

Еднодневен семинар - Mar 09, 2018 1:46:25 PM

Пролетен семинар 2017 - Mar 07, 2017 9:5:57 AM

Есенски семинар 2016 - Sep 30, 2016 12:52:43 PM