М А К Е Д О Н С К О   Г Е О Г Р А Ф С К О   Д Р У Ш Т В О

Најнови вести

  • Прв викенд-наградени ученици Прв викенд-наградени ученици
    Posted by МГД администратор
  • Распоред на експерименти и паркинг простор Распоред на експерименти за 16 Ноември 2019Паркинг простор:Паркинг простор бр. 1Паркинг простор бр. 2Паркинг простор бр. 3 и 4
    Posted Nov 15, 2019, 7:03 AM by МГД администратор
  • МАНИФЕСТАЦИЈА НОЕМВРИ МЕСЕЦ НА НАУКА, 2019 МАНИФЕСТАЦИЈА  НОЕМВРИ МЕСЕЦ НА НАУКА, 2019
    Posted Nov 12, 2019, 7:46 AM by МГД администратор
Showing posts 1 - 3 of 47. View more »