М А К Е Д О Н С К О   Г Е О Г Р А Ф С К О   Д Р У Ш Т В О

Најнови вести

  • НАТПРЕВАРИ ПО ГЕОГРАФИЈА - 2018 Почитувани колеги,Ве молиме отворете го линкот за да ги прочитате информациите за натпреварите по географија, во организација на Македонското Географско Друштво.Акредитација за натпревари - основни училиштаПравилник за натпревари ...
    Posted Nov 20, 2017, 5:06 AM by МГД администратор
  • ТЕРЕНСКИ СЕМИНАР ЗА ПРОФЕСОРИТЕ ПО ГЕОГРАФИЈА ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА МАКЕДОНСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО На 6 октомври 2017 година од страна на Македонско географско друштво беше организиран теренски семинар за професорите по географија на просторот на Кочанската Котлина. Освен главното предавање од проф. д ...
    Posted Oct 16, 2017, 1:00 AM by МГД администратор
  • Ноември месец на науката, 2017 година Почитувани колеги и љубители на географијата,Ве информираме дека во месец Ноември, ќе се одржи настанот „Ноември месец на науката“За повеќе информации ве молиме отворете го следниот линк 
    Posted Sep 5, 2017, 6:28 AM by МГД администратор
Showing posts 1 - 3 of 19. View more »