М А К Е Д О Н С К О   Г Е О Г Р А Ф С К О   Д Р У Ш Т В О

Најнови вести

  • Симпозиум по повод 70 години од постоењето на Македонското географско друштво По повод 70 години од постоењето, Македонското географско друштво, организира научен симпозиум под наслов „Новите трендови во Географијата“ на 3-4 Октомври во Охрид, Република Македонија. За повеќе детали ве ...
    Posted Jan 19, 2019, 9:15 AM by МГД администратор
  • Предавања од семинарот за наставници Почитувани колеги,Ви благодариме што земавте учество на семинарот наменет за наставниците по географија во основните и средните училишта.На следните линкови може да ги преземете предавањата на Проф. д ...
    Posted Jan 8, 2019, 2:54 AM by МГД администратор
  • Семинар за професорите по географија Почитувани,За да ја видите програмата на семинарот за професорите по географија ве молиме кликнете на линкот
    Posted Nov 28, 2018, 3:26 PM by МГД администратор
Showing posts 1 - 3 of 30. View more »