М А К Е Д О Н С К О   Г Е О Г Р А Ф С К О   Д Р У Ш Т В О

Најнови вести

  • Работилница „Биодиверзитетот и геодиверзитетот на заштитените подрачја“ Работилница „Биодиверзитетот и геодиверзитетот на заштитените подрачја“ во организација на Македонско еколошко друштво, Македонско географско друштво и Македонско биолошко друштво. СИСТЕМ НАЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА-М-р Робертина Брајаноска ...
    Posted May 31, 2021, 9:12 PM by МГД администратор
  • Работилница Во подготовка е работилница како резултат на заедничка соработка помеѓу МЕД, МГД и МБД. Вашето учество може да го најавите на следниот линк.https://mes.org.mk/blog/%d1%80 ...
    Posted May 10, 2021, 3:11 PM by МГД администратор
  • Клучеви од тестови и резултати од државен натпревар Клучеви од тестови и резултати од државен натпревар
    Posted May 10, 2021, 3:10 PM by МГД администратор
Showing posts 1 - 3 of 75. View more »
The gadget spec URL could not be found