М А К Е Д О Н С К О   Г Е О Г Р А Ф С К О   Д Р У Ш Т В О

Најнови вести

  • Општински натпревари 2018 Тестови од општинските натпревари - 2018 г.Општински натпревари по географија 2018 - сообраќајна струкаОпштински натпревари по географија 2018 - туристичка географијаОпштински натпревари по географија 2018 основни училиштаОпштински натпревари по ...
    Posted Feb 13, 2018, 4:40 AM by МГД администратор
  • НАТПРЕВАРИ ПО ГЕОГРАФИЈА - 2018 Почитувани колеги,Ве молиме отворете го линкот за да ги прочитате информациите за натпреварите по географија, во организација на Македонското Географско Друштво.Правилник за натпревариАкредитација за натпревари - основни училишта ...
    Posted Dec 15, 2017, 2:33 AM by МГД администратор
  • ТЕРЕНСКИ СЕМИНАР ЗА ПРОФЕСОРИТЕ ПО ГЕОГРАФИЈА ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА МАКЕДОНСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО На 6 октомври 2017 година од страна на Македонско географско друштво беше организиран теренски семинар за професорите по географија на просторот на Кочанската Котлина. Освен главното предавање од проф. д ...
    Posted Oct 16, 2017, 1:00 AM by МГД администратор
Showing posts 1 - 3 of 20. View more »