М А К Е Д О Н С К О   Г Е О Г Р А Ф С К О   Д Р У Ш Т В О

Најнови вести

  • Известување за членство и котизација Линк до известувањето
    Posted Mar 6, 2019, 8:56 AM by МГД администратор
  • Клучеви од регионалните натпревари по географија РЕГИОНАЛНИ НАТПРЕВАРИ ПО ГЕОГРАФИЈА, 03. 03. 2019 ГОДИНА Клучеви од тестовитеОсновни училиштаСредни стручни училишта-економска, правна, трговска струкаСредни стручни училишта-туристичка насокаСредни стручни училита-сообраќајна струка ...
    Posted Mar 6, 2019, 8:54 AM by МГД администратор
  • Регионални натпревари по географија Регионални натпревари по географија (основни и средни) линк
    Posted Mar 3, 2019, 8:51 AM by МГД администратор
Showing posts 1 - 3 of 36. View more »