М А К Е Д О Н С К О   Г Е О Г Р А Ф С К О   Д Р У Ш Т В О

Најнови вести

  • Ноември месец на науката, 2017 година Почитувани колеги и љубители на географијата,Ве информираме дека во месец Ноември, ќе се одржи настанот „Ноември месец на науката“За повеќе информации ве молиме отворете го следниот линк 
    Posted Sep 5, 2017, 6:28 AM by МГД администратор
  • Резултати од државните натпревари по географија 2017 Почитувани наставници и ученици,Ве молиме посетете ги следните линкови за да пристапите кон резултатите од државните натпревари по географија.Доколку умате приговор, истиот можете да го поднесете до организаторот ...
    Posted May 12, 2017, 4:52 PM by МГД администратор
  • Државен натпревар по географија 2017 Државен натпревар по географија 2017 преземи програма
    Posted Apr 18, 2017, 10:03 AM by МГД администратор
Showing posts 1 - 3 of 17. View more »