М А К Е Д О Н С К О   Г Е О Г Р А Ф С К О   Д Р У Ш Т В О

Најнови вести

  • Второ соопштение-Симпозиум по повод 70 години од постоењето на Македонското географско друштво Второ соопштение-Симпозиум по повод 70 години од постоењето на Македонското географско друштвоПо повод 70 години од постоењето, Македонското географско друштво, организира научен симпозиум под наслов „Новите трендови во ...
    Posted Apr 24, 2019, 2:13 PM by МГД администратор
  • Конечни резултати од одржаниот државен натпревар по географија 2019 Почитувани ученици, наставници и родителиПо разгледувањето на пристигнатите приговори, ви ги објавуваме конечните резултати од одржаниот државен натпревар по географија.Конечни резултати 2019
    Posted Apr 20, 2019, 1:58 AM by МГД администратор
  • Држaвни натпревари по географија 19.4.2019-клучеви од тестовите Државни натпревари по географија 19.4.2019-клучеви од тестовитеОсновни училишта    линк  Средни гимназиски училишта линк-1  линк-2  линк-3  линк-4Средни стручни училишта, економска, правна и ...
    Posted Apr 20, 2019, 12:34 AM by МГД администратор
Showing posts 1 - 3 of 39. View more »