М А К Е Д О Н С К О   Г Е О Г Р А Ф С К О   Д Р У Ш Т В О

Најнови вести

  • Резултати од државниот натпревар по географија 20/04/2018 Резултати-основни училишта-државен натпревар по географија 20/04/2018доколку не ви се отвора pdf документот, отворете ги сликовните фајлови 1 2 3 4(рок за приговори - 20/04 ...
    Posted Apr 20, 2018, 8:36 AM by МГД администратор
  • Државен натпревар по географија - клучеви од тестовите Клуч основно државен натпревар по географија 20/04/2018Клуч средни гимназиски државен натпревар по географија 20/04/2018Клуч сообраќајна географија државен натпревар 20/04/2018Клуч економска географија ...
    Posted Apr 20, 2018, 3:46 AM by МГД администратор
  • Тестови - Регионални натпревари 2018 1-Клуч-Основно образование регионални-Март 20182-Клуч-Гимназиски регионални 20183-Клуч-Сообраќајна регионални 20184-Клуч-Туристичка регионални 20185-Клуч-Економска регионални 2018
    Posted Apr 3, 2018, 1:57 PM by МГД администратор
Showing posts 1 - 3 of 25. View more »